Servicii: Elaborarea conținutului și livrarea ”The School of Young Entrepreneurs”,

Data publicării: 15 aprilie 2021
Termenul-limită pentru prezentarea ofertelor:  30 aprilie 2021
Autoritatea contractantă: Fundația pentru Educația Non-Formală
Candidați eligibili: Expert/grup de experți/companii
Locul activităților: Chişinău, Republica Moldova

 1. Context 

Fundația pentru Educația Non-Formală în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret solicită Oferte de Prețuri pentru servicii de livrare în cadrul proiectului „The School of Young Entrepreneurs”, ce se va desfășura în luna iulie 2021. Proiect realizat cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

În cadrul proiectului urmează să fie instruiți 30 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani pe următoarele subiecte: 

Modulul I: Antreprenoriat – opțiune de carieră (10 h)

 • Primii pași către o activitate antreprenorială;
 • Aspecte legislative cu privire la pașii și documentele înregistrării unei companii.
 • Elemente de management ale activității antreprenoriale;
 • Plan de afaceri;
 • Riscurile și beneficiile deducerii activităților antreprenoriale 

Modulul II: Metode de promovare a afacerii și canale de promovare (5 h)

 • Crearea imaginii vizuale a unei afaceri;
 • Brandbook, siglă, site, pagină facebook, instagram.

Modulul III: Întâlnirile de afaceri. Vânzări. Negocierea și argumentarea (5 h)

Modul de desfășurare a instruirii online sau fizic va fi stabilit de echipa de proiect în funcție de decizia Comisiei pentru Situații Excepționale.

În contextul dat, se intenționează selectarea unei echipe de traineri independenți sau reprezentanți ai unei organizații cu experiență în desfășurarea activităților de formare, care să elaboreze și să desfășoare cu un grup de 30 participanți un program de instruire de 4 zile în domeniul creării unei afaceri, dar și promovării acesteia.

 1. Scopul și Obiectivele activității  

Proiectul „The School of Young Entrepreneurs”, ca finalitate, are drept scop instruirea a 30 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani din localitățile rurale, în domeniul antreprenorialului și modul de lansare a unui start-up. 

Rezultate/responsabilitățile facilitatorului/echipei de facilitatori: 

 • Elaborarea programului de formare de 4 zile (20 ore) pentru 30 participanți în domeniul creării unei afaceri, dar și promovării acesteia
 • Instruirea a 30 participanți în domeniul creării unei afaceri, dar și promovării acesteia.
 • Analiza activității și realizarea raportului de Activitate.

Responsabilitățile Fundației pentru Educația Non-Formală:

 • Va selecta formatorul/echipa de formatori și va anunța ofertanții referitor la rezultate; 
 • Va încheia contracte și va remunera serviciile de pregătire și livrare a cursului, precum și chestionarele enumerate;
 • Va asigura suportul logistic al evenimentului de formare: înscrieri participanți, masă, cazare, etc.  
 1. Cerinţe/calificări-cheie ale experților 
 • Studii superioare relevante; 
 • Experiență profesională în domeniu de cel puţin 5 ani;
 • Cunoașterea contextului, a specificului domeniului;
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale similare
 • Abilități de analiză și de sinteză a unui volum mare de informații;
 • Abilități de lucru individual și în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Competenţe informatice;
 • Grad sporit de responsabilitate, tact şi diplomaţie în interacţiune cu instituţiile beneficiare;
 • Experiența de a lucra în termene restrânse;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate. 
 1. Modalitatea de participare la concurs:
 • Conceptul succint al programului de instruire (activități, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară). 
 • CV-ul formatorilor și, dacă e aplicabil, și CV-ul organizației.
 • Oferta de preț

5. Subordonare şi remunerare

Expertul va activa sub supravegherea managerului de proiect şi a coordonatorului de proiect din Chişinău, care poartă responsabilitatea generală cu privire la toate aspectele disciplinare, organizatorice şi contractuale ale acestei activităţi.

 • Remunerare

Remunerarea va fi efectuată în baza livrabilului prezentat  și în corespundere cu oferta financiară. 

Așteptăm ofertele la adresa fundatiafen@gmail.com până la 30 aprilie 2021, ora locală 18:00. În linia de subiect vă rugăm indicați ”Ofertă formatori”. 

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Maria Pasat, manager de Proiect, mariapasat1994@gmail.com