În contextul organizării evenimentului „Festivalul Voluntarilor 2020” în data de 5 decembrie 2020, în incinta sălii cu orgă, Fundația pentru Educația Non-Formală intervine cu solicitarea ofertei de preț pentru următoarele servicii:

 • Chirie 2 panouri led scenă (aranjarea ecranelor în scenă conform ofertei)
 • Servicii de iluminare scenă/sală (sala dispune de 300 locuri/ dimensiuni scenă: H – 8,30m, Lungime – 12m, Lățime – 6 m)
 • Servicii de sonorizare eveniment (1 repetiție/1 eveniment durata 3 ore)

Perioada de executare a contractului

Companiile vor executa contractul în perioada 04.12– 05.12. 2020.

Aplicanți eligibili

Persoane juridice/fizice care dispun de echipament menționat și specialiști pentru asigurarea serviciilor.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența/Patentă;
 • Descrierea succintă a echipamentului propus cu indicarea parametrilor;
 • Indicarea a minim 3 evenimente sonorizate/iluminate (link după caz), datele de contact ale ofertantului, numele persoanei de contact, date bancare, semnătura persoanei autorizate;
 • Se va indica prețul și la cota TVA 0 (Proiectul este scutit de TVA, Fundația va prezenta actele necesare companiei contractate).
 • Bugetul maxim: 60 000 lei.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Va fi contactată doar compania selectată.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Oferta corespunde formatului solicitat; include preț cu și fără TVA;
 • Ofertantul dispune de echipamentul necesar;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;

Ofertanții pot depune oferte până la data de 7 octombrie 2020 la emailul: fundatiafen@gmail.com cu inscripția Ofertă de sonorizare/iluminare.


Pentru informații suplimentare contactați: 
Maria Pasat
Tel: 079853641 email: fundatiafen@gmail.com

Proiectul „Festivalul Voluntarilor – 2020” este implementat de Fundația pentru Educația Non-Formală în parteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret 2020.