Egalitatea de gen e o problemă a cărei soluționare rămâne la nivel de discuții în Republica Moldova. Tot mai des suntem martori a faptului cum femeile se străduiesc să fie în pas cu bărbații şi să participe activ nu doar la viața familială, ci şi…