Fundația pentru Educația Non-Formală solicită ofertă de preț pentru realizarea unui video în cadrul proiectului PEACE. Proiect realizat cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundația OAK.

Video creat este destinat prezentării problemei sociale, și anume: „egalitatea de gen- necesitatea distribuirii egale a rolurilor în familie”.

Video nu trebuie să dureze mai mult de 1 minut și să fie realizat într-un limbaj simplu și atractiv pentru public larg (video este adresat tinerilor, elevilor ai claselor a 9-12-a).

Scenariile vor fi coordonate împreună cu echipa FEN, iar după aprobare vor fi realizate de către persoana fizică/juridică selectată în cadrul concursului.

Condiții pentru participarea la concurs:

  • Experiență relevantă în domeniul producțiilor video;
  • Capacitate de a identifica și contracta actorii pentru video;
  • Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;
  • Inovație, creativitate, originalitate;
  • Respectarea termenului-limită de livrare a produsului final. 

Dosarul va conține:

  • CV-ul pentru persoanele fizice SAU descrierea organizației pentru persoanele juridice;
  • Portofoliul cu exemple de lucrări relevante (link-uri) și contacte pentru referințe;
  • Oferta financiară și termenele de executare;
  • O schiță (idee, concept de scenariu) pentru acest video.

Termenul-limită pentru recepționarea dosarelor este 29 februarie 2020.

Dosarele vor fi depuse prin e-mail: fundatiafen@gmail.com

Doar reprezentanții companiilor selectate sau persoanele fizice selectate vor fi invitate la interviu.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Maria Pasat, Asistent de Proiect, mariapasat1994@gmail.com