Fundația pentru Educația Non-Formală solicită Oferte de Prețuri pentru servicii de livrare a instruirii a 30 de persoane în cadrul proiectului PEACE, ce se va desfășura în perioada luna iulie 2020. Proiect realizat cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele financiare acordate de Fundația OAK.

În context, se intenționează selectarea unor traineri independenți sau reprezentanți ai unei organizații cu experiență în desfășurarea activităților de formare, care să elaboreze și să desfășoare cu un grup de 30 participanți (cadre didactice, asistenți sociali, lucrători de tineret) un program de instruire de 4 zile în domeniul egalității de gen, și anume distribuirea egală a rolurilor în familie.

Proiectul PEACE, ca finalitate are drept scop instruirea a 3000 de elevi, clasele 9-12, în cadrul a 150 de instruiri din localitățile rurale din 20 de raioane ale RM, cu privire la distribuirea egală a rolurilor în familie, prin intermediul a 30 de multiplicatori formați în cadrul proiectului.

Profilul ofertantului:

  • Experiență în elaborarea programelor de curs pe egalitate de gen;
  • Experiență în livrarea programelor pe egalitate de gen;

 Rezultate/ responsabilitățile facilitatorului:

  • Elaborarea programului de formare de 4 zile pentru de 30 participanți (cadre didactice, asistenți sociali) în domeniul Egalității de gen, și anume distribuirea egală a rolurilor în familie.
  • Instruirea a 30 participanți (cadre didactice, asistenți sociali, lucrători de tineret) în domeniul egalității de gen, și anume distribuirea egală a rolurilor în familie.
  • Elaborarea unui chestionar pentru un sondaj în domeniul egalității de gen, și anume distribuirea egală a rolurilor în familie destinate tinerilor, elevi ai claselor 9-12;
  • Elaborarea unui chestionar pre-post instruire, cu indicatori măsurabili de calitate a instruirii oferite de multiplicatori în teritoriu;
  • Analiza activității și realizarea raportului de Activitate.

Fundația pentru Educația Non-Formală va selecta formatorul/echipa de formatori și va anunța ofertanții referitor la rezultate; va încheia contracte și va remunera serviciile de pregătire și livrare a cursului, precum și chestionarele enumerate. Va asigura suportul logistic al evenimentului de formare: înscrieri participanți, masă, cazare, etc.  

 Modalitatea de participare la concurs

  • Conceptul succint al programului de instruire (activități, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară).
  • CV-ul formatorilor și, dacă e aplicabil, și CV-ul organizației.

Așteptăm ofertele la adresa fundatiafen@gmail.com până în 29 februarie 2020, ora locală 18:00. În linia de subiect va rugam indicați ”Ofertă formatori PEACE”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Maria Pasat, Asistent de Proiect, mariapasat1994@gmail.com